Wyjazdy

Działanie 9 – Wyjazdy edukacyjno-integracyjne
w tym:

Wyjazd do Teatru Wilama Horzycy (1 dzień)
Celem wyjazdu jest integracja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz pokazanie im, że w niewielkiej odległości od ich miejsca zamieszkania istnieją miejsca kultury, które warto od czasu do czasu odwiedzić. W trakcie wyjazdu uczestnicy projektu będą mieli możliwość spędzenia czasu w grupie, rozmowy, podzielenia się swoimi pasjami i radościami, a także wzajemnego wspierania się. Wnioskodawca zaplanował wyjście do lokalnej kawiarni, gdzie uczestnicy będą mogli zapomnieć o codziennych problemach, a także doświadczyć życia w pełni. Uczestnicy projektu wezmą udział w przedstawieniu teatralnym, jakie aktualnie będzie wystawiane w znanym i cenionym za profesjonalizm Teatrze im. Wilama Horzycy. Dzięki temu uczestnicy projektu będą mogli doświadczyć przeżycia estetycznego i uwrażliwić się na doświadczenia emocjonalne. W ramach wyjazdu zapewniony zostanie transport, bilety wstępu do teatru, poczęstunek w kawiarni,
obiad.

Wyjazd do Opery Nova (1 dzień)
Celem wyjazdu jest integracja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz pokazanie im, że w niewielkiej odległości od ich miejsca zamieszkania istnieją miejsca kultury, które warto od czasu do czasu odwiedzić. W trakcie wyjazdu uczestnicy projektu będą mieli możliwość spędzenia czasu w grupie, rozmowy, podzielenia się swoimi pasjami i radościami, a także wzajemnego wspierania się. Wyjazd do Bydgoszczy będzie miał także walor edukacyjny: między innymi uczestnicy zwiedzą zrewitalizowaną Wyspę Młyńską oraz zapoznają się z ogólnodostępną twórczością malarzy, których dzieła wraz z opisami dostępne są na terenie Wyspy Młyńskiej i Placu Teatralnego. Uczestnicy projektu przespacerują się po historycznej części miasta. Wyjazd stanie się także okazją do wspólnego wyjścia do lokalnej kawiarni, gdzie uczestnicy będą mogli zapomnieć o codziennych problemach. Po zwiedzaniu miasta uczestnicy projektu wezmą udział w przedstawieniu operowym (opera/operetka/balet/musical – wg aktualnego na czas wyjazdu repertuaru), jakie aktualnie będzie wystawiane w znanej i cenionej za profesjonalizm Operze Nova. Dzięki temu uczestnicy projektu będą mogli doświadczyć przeżycia estetycznego i uwrażliwić się na doświadczenia emocjonalne. W ramach wyjazdu zapewniony zostanie transport, bilety wstępu do opery, poczęstunek w kawiarni.

Wyjazd do Szafarni (1 dzień)
Celem wyjazdu jest integracja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz pokazanie im, że w niewielkiej odległości od ich miejsca zamieszkania istnieją miejsca związane z kulturą wysoką, które warto odwiedzać. W trakcie wyjazdu uczestnicy projektu będą mieli możliwość spędzenia czasu w grupie, rozmowy, podzielenia się swoimi pasjami i radościami, a także wzajemnego wspierania się. Odwiedzenie miejsca związanego historycznie z najwybitniejszym polskim kompozytorem będzie także okazją do odkrycia walorów edukacyjnych regionu. Uczestnicy zwiedzą między innymi pałacyk w Szafarni oraz znajdujące się w nim muzeum (wraz z przewodnikiem). Będą także mieli możliwość wysłuchania audycji muzycznej, co pozwoli im obcować i uwrażliwić się na muzykę klasyczną, dostrzec, że poza zwykłą egzystencją, w życiu powinny znajdować się także chwile na doświadczanie piękna. Uczestnicy będą mieli także czas na to, by pospacerować po przylegającym do pałacyku parku i w otoczeniu przyrody i historii zapomnieć o codziennych problemach. Podczas wizyty w Szafarni będą mieli także okazję do wspólnego wyjścia do zlokalizowanej w pałacu kawiarni i przy kawałku ciasta lub lodach i kawie dostrzec, jak przyjemne może być aktywne życie. Dzięki wyjazdowi uczestnicy projektu będą mogli doświadczyć przeżyć estetycznych i uwrażliwić się na doświadczenia emocjonalne. W ramach wyjazdu zapewniony zostanie transport, bilety wstępu do muzeum, przewodnik, audycja muzyczna, poczęstunek (kawa i ciasto lub lody w kawiarni), obiad.

Wyjazd nad Zalew Koronowski/Bory Tucholskie (3 dni)
Celem wyjazdu jest integracja osób z problemami w codziennym funkcjonowaniu, stworzenie okazji do spędzenia czasu w grupie, rozmowy, nawiązania nowych znajomości. Wspólne spędzenie trzech dni, wspólne aktywności zasymilują uczestników projektu z ich lokalnym środowiskiem, sprawią, że osoby te poznają nowych ludzi lub poznają lepiej tych, których już znają, a z którymi mieli ograniczony kontakt. Przebywanie na świeżym powietrzu, w otoczeniu lasu, udział w zajęciach prozdrowotnych. np. joga na świeżym powietrzu, zajęcia nordic-walking lub podobne, zmobilizuje uczestników wyjazdu do spacerów i innych aktywności służących poprawie stanu zdrowia. Trzy dni będą sprzyjały nawiązaniu bliższych kontaktów, podzieleniu się swoimi troskami i otrzymaniu wsparcia, zainicjowaniu ewentualnych wspólnych działań lokalnych. W ramach wyjazdu odbędą się warsztaty z przedstawicielami lokalnej kultury (np. twórcy lub osoby kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe regionu), dzięki któremu uczestnicy projektu będą mieli okazję, by porównać kulturę i tradycję własnego regionu z kulturą i tradycją lokalną. Będzie to także szansa na nawiązanie nowych znajomości i wymianę doświadczeń. Zorganizowana zostanie także wycieczka integracyjno-krajoznawcza – rejs łodzią po Zalewie Koronowskim /rejs po jeziorze w Borach Tucholskich – która sprawi, iż uczestnicy projektu przekonają się, iż w pobliżu ich miejsca zamieszkania znajdują się obszary atrakcyjne pod względem turystyczno-rekreacyjnym, co stanie się impulsem do zwiększenia ich własnej aktywności i zmobilizuje do alternatywnego spędzania wolnego czasu. Czas wolny w trakcie wyjazdu zostanie spożytkowany na aktywną integrację uczestników wyjazdu. W ramach wyjazdu zostanie zapewniony transport, noclegi w standardzie pensjonatowym, całodniowe wyżywienie (3 posiłki +
deser/podwieczorek), program animacyjny i program prozdrowotny.