Zainteresowania

Działanie 1 – Język angielski
Celem zajęć jest doskonalenie sprawności intelektualnej uczestników projektu – osób z problemami w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki zajęciom z języka angielskiego uczestnicy będą motywowani do wysiłku umysłowego, a aktywność umysłowa sprawi, że będą efektywniej funkcjonować w społeczeństwie, a także będzie chronić przed stagnacją umysłową i innymi chorobami takimi jak Alzheimer czy otępienie umysłowe. Znajomość podstaw języka angielskiego sprawi, że to, co jest łatwe dla młodszego pokolenia, stanie się dostępne i osiągalne również dla osób starszych, dzięki czemu zacierać się będzie poczucie braku pewności siebie i niskiej samooceny. Uczenie się w grupie będzie okazją do poznania innych osób oraz poszukiwania nowych pasji, działanie z innymi uczestnikami projektu sprawi, iż osoby starsze będą czuły się częścią większej społeczności, co wykluczy poczucie osamotnienia i wykluczenia. Zajęcia języka angielskiego będą miały charakter kursu podstawowego.
Łącznie 27 godzin zajęć, tj. 18 spotkań po 1,5h każde.

Działanie 2 – Florystyka
Celem zajęć jest kreatywne spędzanie czasu w grupie, rozwijanie umiejętności manualnych oraz pomoc w rozwijaniu nowych pasji. Umiejętność dekorowania kwiatami stołów, układanie bukietów wzmocni poczucie wyjątkowości osób z problemami w codziennym funkcjonowaniu oraz bycia potrzebnym, poprzez wzbogacenie różnego rodzaju uroczystości własnoręcznie zrobionymi dekoracjami. Ponadto ćwiczenia manualne, z jakimi wiąże się realizacja zajęć, przyczynią się do zwiększenia sprawności fizycznej wykorzystywanej na co dzień przy zadaniach wymagających precyzji i cierpliwości, takich jak nawlekanie igły, wiązanie sznurowadeł, cerowanie, szycie itp. Planowanie aranżacji z kwiatów mobilizować będzie osoby starsze do podjęcia wysiłku intelektualnego, dzięki czemu uczestnicy zajęć będą aktywni umysłowo, co z kolei pomoże w przeciwdziałaniu rozwojowi chorób takich jak demencja czy Alzheimer.
Łącznie 15 godzin zajęć, tj. 5 spotkań po 3h każde.

Działanie 3 – Trening pamięci
Celem zajęć jest aktywizacja umysłowa uczestników projektu, gdyż pamięć w pewnym wieku słabnie, a wraz z nią słabną zdolności poznawcze mózgu – dotyczy to szczególnie uczestników projektu w bardziej zaawansowanym wieku, dla których szczególnie dedykowany jest projekt (kryteria punktowane w rekrutacji). To w pamięci gromadzona jest wiedza potrzebna do wykonywania nawet tak prostych czynności, jak ubieranie się czy utrzymanie higieny. Pamięć pozwala także komunikować się z innymi ludźmi, wyrażać swoje poglądy czy podejmować decyzje. Dzięki treningowi pamięci uczestnicy projektu będą mogli poznać techniki ćwiczenia mózgu tak, by ich zdolność zapamiętywania pozostała na odpowiednim poziomie i by uczestnicy nie mieli problemów z pamięcią w codziennym funkcjonowaniu, np. pamiętali o zażywaniu przepisanych przez lekarza leków, pamiętali o terminie wizyty lekarskiej, o postawionym na gazie garnku itd., ale także, aby możliwym było zapobieganie rozwojowi zaniku pamięci i demencji, które często wykluczają z życia w społeczeństwie.
Łącznie 30 godzin zajęć, tj. 20 spotkań po 1,5h każde.